Werken bij Kroon: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid

Waarom zou je bij Kroon Projecten willen werken? Om je antwoord te geven op die vraag, vertellen we graag wat we wél en wat we nìet zijn.

Wat we wél en wat we nìet zijn. We zijn in ons bedrijf niet zo goed in wantrouwen. Dat doen we dus ook niet. We willen juist op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid met elkaar omgaan. Dat betekent dat we geen groot directiekantoor op het einde van de gang hebben, wat je pas bereikt na allerlei obstakels in de vorm van afspraken en secretaressen. We lopen gewoon even bij elkaar naar binnen.

Vertrouwen betekent ook dat niet elke dag opnieuw gezegd wordt wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Je wordt niet achtervolgt met controles op je werk en we controleren al helemaal niet of je wel op tijd aanwezig bent en niet te vroeg stopt. We zijn niet georganiseerd volgens het traditionele piramidemodel, maar werken met zelfsturende en samenwerkende teams. Die beslissen zelf hoe ze hun werk doen. Ze beslissen dus ook wel eens dat er eerst ge(tafel)voetbald moet worden. Soms moet dat zelfs drie keer op een dag, op willekeurig welke tijdstippen. Dat kan bij ons.

Wij hebben voldoende verantwoordelijkheidsbesef om die vrijheid aan te kunnen. Daarom hebben we geen strikte regels, maar alleen kaders waarbinnen we zelf en als team bezig zijn. We hebben geen controles, maar vertrouwen. We beseffen namelijk ook dat het bedrijf geen losgeslagen bende moet worden. Daarom zijn onze teams ook zelfsturend, want zonder sturing komen we nergens. Alle vrijheid maakt daarom dat ‘afspraak nog steeds afspraak’ is.